C-IR, D-IR Moduły kompensacji i moduły do wielopoziomowego sterowania centralnego

Parametry

Akcesoria do IR116K
Napięcie znamionowe pracy AC 230 V a.c
Przewód sztywny maks. 6 mm2
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi