G, S, EK Listwy przyłączeniowe i kałpaki końcowe

Parametry

Przekroj 10 ÷ 25 mm2
Prąd maks. przy zasilaniu z środka 100 ÷ 180 A
Prąd maks. przy zasilaniu krańcowym 63 ÷ 100 A
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi