L, N, PE Zaciski rozgałęziające

Parametry

Przewód sztywny maks. 16 mm2
EN 60947-1

Znaki certyfikatów

CE ESČ Ukrajina
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi