MODI ZA Tester przekaźników zabezpieczeniowych wyłączników

Pomoc techniczna

weekdays: 9:00 - 15:00 (CET)

Parametry
Blokada elektryczna
Blokada włączenia po awarii
Automatyczne sterowanie zasilaniem rezerwowym
Wybór priorytetu źródeł
Sterowanie dwoma źródłami do jednego obciążenia
Sterowanie dwoma źródłami do dwu obciążeń (złącze wzdłużne)
Dla BC160
Dla BD250, BH630
Dla BL1000, BL1600
Dla ARION WL