SH11 Wyłączniki pomocnicze

Parametry

Akcesoria do S25, S40, S63
Układ styków 11
Umówiony prąd cieplny / 40 °C 10 A
Napięcie znamionowe pracy AC 440 V a.c.
Przewód sztywny maks. 2,5 mm2
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi