SVL, SJL Bezpieczniki przepięcia - 2. stopień - typ 2

Parametry

Najwyższe stałe napięcie robocze AC 275 V a.c.
Najwyższe stałe napięcie robocze DC 350 V d.c.
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) 10 ÷ 16 kA
Maks. prąd rozładowania (8/20) 20 ÷ 40 kA
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Poziom ochrony napięcia < 1,35 kV
Maks.bezpiecznik dodatkowy 100 A
Klasyfikacja ochron przepięciowych zgodnie z ČSN EN 61643-11 T2
Stopień ochrony IP20
Przewód sztywny maks. 16 mm2
Temperatura otoczenia min. -25 °C
Temperatura otoczenia maks. 45 °C
EN 61643-11
IEC 61643-1
VDE 0675-6

Akcesoria

Listwy przyłączeniowe S
Końcówki przyłączeniowe AS

Znaki certyfikatów

CE ESČ GOST Ukrajina
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi