SVM Bezpieczniki przepięcia z modułem wymiennym - 2. stopień - typ 2

Parametry

Najwyższe stałe napięcie robocze AC 260 ÷ 440 V a.c.
Najwyższe stałe napięcie robocze DC 350 ÷ 585 V a.c.
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) 20 kA
Maks. prąd rozładowania (8/20) 40 kA
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Poziom ochrony napięcia < 2.2 kV
Maks.bezpiecznik dodatkowy 125 A
Klasyfikacja ochron przepięciowych zgodnie z ČSN EN 61643-11 T2
Stopień ochrony IP20
Przewód sztywny maks. 35 mm2
Temperatura otoczenia min. -40 °C
Temperatura otoczenia maks. 80 °C
EN 61643-11
IEC 61643-1
VDE 0675-6

Znaki certyfikatów

CE ESČ GOST Ukrajina