Wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki różnicowo-prądowe

 

Wyłączniki różnicowoprądowe służą do ochrony przed skutkami dotyku elementów czynnych i biernych obwodów elektrycznych oraz przed powstaniem pożaru na skutek upływów doziemnych. Specjalne wykonania tych urządzeń ograniczają liczbę przypadkowych wyłączeń (wyłączniki nieczułe na przepięcia) oraz umożliwiają selektywne działanie. Wyłączniki różnicowoprądowe oraz nadprądowe LSN i LSE mogą być montowane w jednym szeregu oraz łączone mostkami. Wyłączniki OFI oraz LFI reagują zarówno na przebiegi sinusoidalne jak i stałoprądowe pulsujące (typ A).

/uploads/oez/files/ow/3197_web.jpg