Wyłączniki różnicowo-prądowe MINIA

Wyłączniki bezpieczeństwa

 

Wyłączniki różnicowoprądowe służą do ochrony przed skutkami dotyku elementów czynnych i biernych obwodów elektrycznych oraz przed powstaniem pożaru na skutek upływów doziemnych. Specjalne wykonania tych urządzeń ograniczają liczbę przypadkowych wyłączeń (typ G) oraz umożliwiają selektywne działanie (typ S). Wyłączniki różnicowoprądowe oraz nadprądowe LPE i LPN mogą być montowane w jednym szeregu oraz łączone mostkami.